Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” no 2016. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/16/A/006 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”.

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” dibinātāji ir pieci Latvijas vadošie farmācijas, ķīmijas un kosmētikas uzņēmumi: AS “Olainfarm”, AS “Grindeks”, SIA “PharmIdea”, SIA “LabochemLV”, SIA “Madara Cosmetics” un Biedrība “Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija”. Plašāka informācija ir pieejama vietnē http://fbmtkc.lv/.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

  1. Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;
  2. Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – izstrādāt jaunus kosmētikas produktus, atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 12 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē, kā arī ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Kopējais ERAF atbalsta finansējums projektam plānots EUR 3 206 250 apmērā.

AS “Olainfarm” projekta “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros īsteno divus pētniecības projektus:

  1. 2016. gada 1. jūnijā ir uzsākta pētniecības projekta “Zāļu lietošanas drošuma un toksikokinētikas pētījums” (P3) īstenošana. Pētniecības projekta ietvaros plānots veikt zāļu drošuma un toksikokinētikas pētījumus (pirmsklīniskos pētījumus) atbilstoši Labas laboratorijas prakses principiem. Pētījumos iegūt datus par vielu drošumu un toksikokinētiku dzīvnieku organismos. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 1 407 200, tai skaitā EUR 615 650 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
  2. 2016. gada 1.septembrī ir uzsākta pētniecības projekta “Dabīgu vielu izpēte jaunas kosmētikas produktu līnijas izstrādei” īstenošana. Pētniecības projekta ietvaros plānots veikt dabīgo vielu izpēti un izstrādāt dabīgu kosmētikas produktu līniju. Projektu plānots realizēt līdz 2018. gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 116 045, tai skaitā EUR 50 769.50 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

 

SigitaFarmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs